MVO

Elite en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als familiebedrijf streeft Elite naar continuïteit en gezonde groei waarbij onze verantwoordelijkheid voor mens, milieu en maatschappij centraal staan. Wij stellen ons als doel om samen met onze medewerkers een breed assortiment

hoogwaardige salades, snacks en sauzen te produceren zonder onze verantwoordelijkheden hierbij uit het oog te verliezen. Binnen ons duurzaamheidsbeleid geven wij extra aandacht aan de volgende vraagstukken:

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij ons familiebedrijf staan onze medewerkers centraal. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en onderlinge samenwerking zijn belangrijke aandachtsgebieden. Er zijn een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening aangetrokken die ingezet worden voor diverse werkzaamheden. Wij hechten veel waarde aan het ontvangen van scholieren uit onze directe omgeving. Voor elke leeftijd hebben we een excursieprogramma.
Op regionaal niveau ondersteunen we de Voedselbank. Elite is zeer betrokken bij haar omgeving. Wij sponsoren veel verenigingen en stichtingen. Elite is hoofdsponsor van de plaatselijke padel-, voetbal- en volleybalvereniging. Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden studenten met enige regelmaat stagemogelijkheden binnen ons bedrijf.

Energieverbruik en CO2 footprint

Elite investeert continu in nieuwe energiezuinige technieken en mede hierdoor hebben we al een duidelijke besparing kunnen realiseren. LED-verlichting wordt al op de meeste plaatsen gebruikt, vaak i.c.m. een bewegingssensor. Warmte die vrijkomt van de koel-vriesinstallatie wordt gebruikt voor de verwarming van diverse bedrijfsruimten en het ijsvrij houden van laad- en loskuilen. Alle elektra dat binnen Elite verbruikt wordt, is 100% groen. Per 2018 compenseren wij het verbuikte gas met gasneutraal certificaten. In 2020 zijn er 5 elektramotoren van de koel-vriesinstallatie vervangen voor een 5-tal IE4 motoren. Met behulp van de milieubarometer meten wij jaarlijks onze CO2 footprint. In 2021 hebben we een duurzaam, energiezuinig bedrijfspand in Holten in gebruik genomen. Na enige aanpassingen zijn we hier per 1 januari 2022 van start gegaan met de productie van koude sauzen. In Q3-2022 zijn we gestart met een uitbreiding van onze productielocatie in Neede. In deze nieuwbouw ligt de focus op moderne techniek en energiezuinige bouw om in de toekomst duurzamer te kunnen produceren. 

Transport

Door het succes van Elite zijn we er in geslaagd versneld alle vrachtwagens op euro 6 aan te schaffen. Deze zijn voorzien van energiezuinige koelmotoren, waarvan één zelfs volledig elektrisch aangedreven, en beschikken over gescheiden koel - vriescompartimenten. Bij Elite schaffen we uitsluitend energiezuinige personenauto`s aan. Het streven is om tot een zo gunstig mogelijke uitstoot en verbruikscijfer te komen. Inmiddels zijn ook enkele volledig elektrische voertuigen in gebruik genomen om deze doelstellingen kracht bij te zetten. Op ons eigen terrein staan twee elektrische laadpalen voor het opladen van onze eigen elektrische en/of hybride voertuigen. Bezoekers kunnen hier gratis gebruik van maken.

Verpakkingen

Recyclebaarheid van verpakkingen staat bij ons voorop. We kijken voortdurend naar ontwikkelingen in verpakkingsmaterialen die het milieu minder belasten. Elite draagt haar steentje bij aan het Afvalfonds Verpakkingen. Het golfkarton dat we gebruiken is FSC gecertificeerd en recyclebaar. We kijken continue naar mogelijkheden om de mileubelasting in relatie tot onze verpakkingen verder te verminderen. Afgelopen jaar zijn als gevolg hiervan diverse wijzigigen doorgevoerd aan verpakkingen. 

Grondstoffen

Elite streeft ernaar om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde grondstoffen aan te kopen bij gecertificeerde bedrijven. We zijn volledig overgestapt op duurzame palmolie afkomstig van gecertificeerde bronnen. De eierproducten die wij verwerken, bijvoorbeeld in onze salades, zijn afkomstig van scharrelkippen. Onze vis is afkomstig van gecertificeerde, goed beheerde en duurzame visserij. Overige grondstoffen kopen wij waar mogelijk bij bedrijven die beschikken over de juiste certificeringen.

Gezondheid

Elite is via de branchevereniging AKSV nauw betrokken bij de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling en de Taskforce Zoutreductie. Elite ondersteunt daarnaast de campagne Verantwoord Frituren en is Stersponsor van Profri, de vakvereniging voor friturende ondernemers in Nederland. Onze kwaliteitsproducten worden met een laag percentage vet geproduceerd. Eet gevarieerd, eet verantwoord en beweeg op tijd!

Kwaliteit

Al onze overheerlijke kwaliteitsproducten worden geproduceerd met kennis van de meest duurzame productiemethoden. Zowel onze productielocatie in Neede als in Holten zijn IFS Higher Level gecertificeerd.

Afvalmanagement

In onze milieustraat worden alle afvalstromen gescheiden voor hergebruik en/of voor duurzame verbranding. Restproducten van dierlijke en plantaardige oorsprong worden verzameld en aangeboden aan een biovergister in onze eigen gemeente t.b.v. de productie van groene energie (gas). In onze eigen waterzuivering wordt ons afvalwater behandeld voordat deze op het riool wordt geloosd. In 2022 zijn we een pilot gestart met een TMZ, een zuiveringscontainer waarmee we een reductie van de vervuiling van ons afvalwater realiseren. Ook is Elite in 2023 een pilot gestart in samenwerking van Fire-OFF. Een deel van onze kunststof emmers en deksels wordt hierbij gerecycled en omgevormd tot herbruikbaar kunststof granulaat, dit wordt weer gebruikt bij het produceren van nieuwe verpakkingen voor de non-food markt.

Milieu

Aan de zorg voor natuur en milieu hechten we veel waarde bij Elite. Wij ondernemen diverse activiteiten die bijdragen aan een beter milieu of een prettigere leefomgeving. Enkele zaken die we ondernemen of hebben gerealiseerd; in 2017 heeft een omvangrijke asbestsanering plaatsgevonden waardoor ons pand nu volledig asbestvrij is. Om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de bijenpopulatie zijn er op ons terrein diverse bijenkasten geplaatst waarin we bijenvolken huisvesten. Daarnaast hebben we een bloementuin aangelegd voor insecten. Elite beschikt over een eigen Wadi (vijver) waarin hemelwater dat van het dak loopt wordt opgevangen t.b.v. infiltratie in de bodem. Voor onze tuinmachines zijn we onlangs overgeschakeld van E10- naar Aspen 4 takt blauw hetgeen 99% schoner is en vrijwel geen schadelijke stoffen als zwavel, benzeen of aromaten bevat. Wij blijven continue zoeken naar mogelijkheden om een een postieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu.

Personeelsbeleid

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Dit komt de kwaliteit van onze producten ten goede, één van de belangrijkste voorwaarden voor de levensvatbaarheid van onze onderneming. We streven er naar de interne organisatie zo in te richten dat er korte communicatielijnen zijn en medewerkers optimaal op de hoogte worden gehouden van relevante zaken en ontwikkelingen. Hiermee creëren we een hoge mate van tevredenheid en betrokenheid. Om medewerkers te kunnen blijven binden investeren we continue in scholing, daarnaast bestaat er een winstdelingsregeling en bieden we de mogelijkheid aan onze medewerkers om gebruik te maken van Fiscfree.

Bij ons familiebedrijf staan onze medewerkers centraal. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en onderlinge samenwerking zijn belangrijke aandachtsgebieden. Er zijn een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening aangetrokken die ingezet worden voor diverse werkzaamheden. Wij hechten veel waarde aan het ontvangen van scholieren uit onze directe omgeving. Voor elke leeftijd hebben we een excursieprogramma.
Op regionaal niveau ondersteunen we de Voedselbank. Elite is zeer betrokken bij haar omgeving. Wij sponsoren veel verenigingen en stichtingen. Elite is hoofdsponsor van de plaatselijke padel-, voetbal- en volleybalvereniging. Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden studenten met enige regelmaat stagemogelijkheden binnen ons bedrijf.

Elite investeert continu in nieuwe energiezuinige technieken en mede hierdoor hebben we al een duidelijke besparing kunnen realiseren. LED-verlichting wordt al op de meeste plaatsen gebruikt, vaak i.c.m. een bewegingssensor. Warmte die vrijkomt van de koel-vriesinstallatie wordt gebruikt voor de verwarming van diverse bedrijfsruimten en het ijsvrij houden van laad- en loskuilen. Alle elektra dat binnen Elite verbruikt wordt, is 100% groen. Per 2018 compenseren wij het verbuikte gas met gasneutraal certificaten. In 2020 zijn er 5 elektramotoren van de koel-vriesinstallatie vervangen voor een 5-tal IE4 motoren. Met behulp van de milieubarometer meten wij jaarlijks onze CO2 footprint. In 2021 hebben we een duurzaam, energiezuinig bedrijfspand in Holten in gebruik genomen. Na enige aanpassingen zijn we hier per 1 januari 2022 van start gegaan met de productie van koude sauzen. In Q3-2022 zijn we gestart met een uitbreiding van onze productielocatie in Neede. In deze nieuwbouw ligt de focus op moderne techniek en energiezuinige bouw om in de toekomst duurzamer te kunnen produceren. 

Door het succes van Elite zijn we er in geslaagd versneld alle vrachtwagens op euro 6 aan te schaffen. Deze zijn voorzien van energiezuinige koelmotoren, waarvan één zelfs volledig elektrisch aangedreven, en beschikken over gescheiden koel - vriescompartimenten. Bij Elite schaffen we uitsluitend energiezuinige personenauto`s aan. Het streven is om tot een zo gunstig mogelijke uitstoot en verbruikscijfer te komen. Inmiddels zijn ook enkele volledig elektrische voertuigen in gebruik genomen om deze doelstellingen kracht bij te zetten. Op ons eigen terrein staan twee elektrische laadpalen voor het opladen van onze eigen elektrische en/of hybride voertuigen. Bezoekers kunnen hier gratis gebruik van maken.

Recyclebaarheid van verpakkingen staat bij ons voorop. We kijken voortdurend naar ontwikkelingen in verpakkingsmaterialen die het milieu minder belasten. Elite draagt haar steentje bij aan het Afvalfonds Verpakkingen. Het golfkarton dat we gebruiken is FSC gecertificeerd en recyclebaar. We kijken continue naar mogelijkheden om de mileubelasting in relatie tot onze verpakkingen verder te verminderen. Afgelopen jaar zijn als gevolg hiervan diverse wijzigigen doorgevoerd aan verpakkingen. 

Elite streeft ernaar om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde grondstoffen aan te kopen bij gecertificeerde bedrijven. We zijn volledig overgestapt op duurzame palmolie afkomstig van gecertificeerde bronnen. De eierproducten die wij verwerken, bijvoorbeeld in onze salades, zijn afkomstig van scharrelkippen. Onze vis is afkomstig van gecertificeerde, goed beheerde en duurzame visserij. Overige grondstoffen kopen wij waar mogelijk bij bedrijven die beschikken over de juiste certificeringen.

Elite is via de branchevereniging AKSV nauw betrokken bij de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling en de Taskforce Zoutreductie. Elite ondersteunt daarnaast de campagne Verantwoord Frituren en is Stersponsor van Profri, de vakvereniging voor friturende ondernemers in Nederland. Onze kwaliteitsproducten worden met een laag percentage vet geproduceerd. Eet gevarieerd, eet verantwoord en beweeg op tijd!

Al onze overheerlijke kwaliteitsproducten worden geproduceerd met kennis van de meest duurzame productiemethoden. Zowel onze productielocatie in Neede als in Holten zijn IFS Higher Level gecertificeerd.

In onze milieustraat worden alle afvalstromen gescheiden voor hergebruik en/of voor duurzame verbranding. Restproducten van dierlijke en plantaardige oorsprong worden verzameld en aangeboden aan een biovergister in onze eigen gemeente t.b.v. de productie van groene energie (gas). In onze eigen waterzuivering wordt ons afvalwater behandeld voordat deze op het riool wordt geloosd. In 2022 zijn we een pilot gestart met een TMZ, een zuiveringscontainer waarmee we een reductie van de vervuiling van ons afvalwater realiseren. Ook is Elite in 2023 een pilot gestart in samenwerking van Fire-OFF. Een deel van onze kunststof emmers en deksels wordt hierbij gerecycled en omgevormd tot herbruikbaar kunststof granulaat, dit wordt weer gebruikt bij het produceren van nieuwe verpakkingen voor de non-food markt.

Aan de zorg voor natuur en milieu hechten we veel waarde bij Elite. Wij ondernemen diverse activiteiten die bijdragen aan een beter milieu of een prettigere leefomgeving. Enkele zaken die we ondernemen of hebben gerealiseerd; in 2017 heeft een omvangrijke asbestsanering plaatsgevonden waardoor ons pand nu volledig asbestvrij is. Om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de bijenpopulatie zijn er op ons terrein diverse bijenkasten geplaatst waarin we bijenvolken huisvesten. Daarnaast hebben we een bloementuin aangelegd voor insecten. Elite beschikt over een eigen Wadi (vijver) waarin hemelwater dat van het dak loopt wordt opgevangen t.b.v. infiltratie in de bodem. Voor onze tuinmachines zijn we onlangs overgeschakeld van E10- naar Aspen 4 takt blauw hetgeen 99% schoner is en vrijwel geen schadelijke stoffen als zwavel, benzeen of aromaten bevat. Wij blijven continue zoeken naar mogelijkheden om een een postieve bijdrage te leveren aan natuur en milieu.

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Dit komt de kwaliteit van onze producten ten goede, één van de belangrijkste voorwaarden voor de levensvatbaarheid van onze onderneming. We streven er naar de interne organisatie zo in te richten dat er korte communicatielijnen zijn en medewerkers optimaal op de hoogte worden gehouden van relevante zaken en ontwikkelingen. Hiermee creëren we een hoge mate van tevredenheid en betrokenheid. Om medewerkers te kunnen blijven binden investeren we continue in scholing, daarnaast bestaat er een winstdelingsregeling en bieden we de mogelijkheid aan onze medewerkers om gebruik te maken van Fiscfree.